درباره مشاور

دکتر اکرم سادات حسینی

دکترای تخصصی روانشناسی

شماره نظام روانشناسی6830

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مشاور و مدرس پیش از ازدواج

درمانگر زوج و خانواده

رویکرد پست مدرن و cbt

15 سال سابقه حرفه‌ای در روانشناسی

کارشناس فرزندپذیری سازمان کل بهزیستی

مدرس پیش از ازدواج وزارت بهداشت

مدرس مهارتهای زندگی

مدرس تربیت مربی پیش از ازدواج

بارگذاری...